X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

گروه شیمی و زیست و علوم و زمین در سوریه و لبنان و اردن

علمی - فرهنگی - آموزشی

بارم بندی درس زیست شناسی

بارم بندی دروس زیست شناسی


بارم بندی و ارزشیابی درس علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه

                          الف ) ارزشیابی پایانی :

فصل ها

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

1

3

5/0

2

2

4

1

5/2

3

3

5/0

2

4

5/3

1

2

5

5/6

2

5/3

6

-

4

2

7

-

7

4

8

-

4

2

جمع

20

20

20

*بارم فصل هایی را که بیشترازیک نمره دارند،می توان حداکثربا 5/0نمره اختلاف،نسبت به جدول فوق درنظر گرفت.

*دادن سؤال از بخش هایی از کتاب که با عنوان بیشتر بدانید مشخص شده اند در امتحانات مجاز نیست.

*در ارزش یابی های پایانی، علاوه بر ارزش یابی دانستنی های اکتسابی دانش آموزان ، مهارت های فکر کردن ، مقایسه کردن،تفسیرکردن،طراحی آزمایش وپیش بینی علمی که نمونه هایی از آن ها در کتاب درسی دانش آموز مشخص شده است، ارزش یابی شود. حداقل نمره ای که به این مهارت ها اختصاص داده می شود, نبایستی از 25 درصد نمره ی آزمون کم تر باشدنمونه پرسش هایی که برای ارزش یابی از این مهارت ها طرح می شوند،درکتاب  درسی دانش آموز موجود است . بدیهی  است  اگر در آزمون سوالاتی  عینا  شبیه  سوالات  کتاب  درسی داده شود، چنین سوالاتی ارزش چندانی ندارند.

ب) ارزش یابی مستمر (نوبت اول و دوم):

چون در ارزش یابی از این درس علاوه بر دانستنی های حیطه شناختی (مفاهیم، اسامی...) مهارت های ذهنی و عملی نیز در خور توجه اند، لازم است :

در ارزش یابی مستمر، علاوه بر دانستنی های حیطه شناختی، مهارت های بحث کردن ، آزمایش کردن، مشاهده کردن، فعالیت و جمع آوری اطلاعات (تحقیق کنید)، با کمک معیارها و لیست هایی که نمونه لیست هایی که برای ارزش یابی از مهارت های عملی به کار می روند، ارائه شده است.لازم است برای هردانش آموز لیست جداگانه ای تهیه شود. این لیست ها جنبه ی پیشنهادی دارند و دبیران محترم می توانند مواردی را حذف یا اضافه کنند.

                         
بارم بندی درس زیست شناسی وآزمایشگاه (1)

                     

فصل

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

1

5/4

1

2

2

5/6

5/1

3

3

5/4

1

5/2

4

5/4

5/1

5/2

5

-

2

5/1

6

-

5/6

5/4

7

-

5/2

5/1

8

-

4

5/2

جمع

20

20

20
بارم بندی درس زیست شناسی و آزمایشگاه (2)

فصل

نوبت اول

نوبت دوم  و شهریور

1

5/3

2

2

5/3

2

3

3

5/1

4

5/3

5/1

5

3

5/1

6

5/3

2

7

-

5/1

8

-

2

9

-

2

10

-

2

11

-

2

جمع

20

20

[ دوشنبه 24 آبان‌ماه سال 1389 ] [ 22:48 ] [ محمد هاتفی اردکانی ]

[ 0 نظر ]

دیگر امکانات

طراح قالب: آوازک