X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

گروه شیمی و زیست و علوم و زمین در سوریه و لبنان و اردن

علمی - فرهنگی - آموزشی

نمو نه سوال آزمایشگاه شیمی

نمونه سوالات آزمایشگاه شیمی برای دانش آموزان سال دوم و سوم دبیرستان


۱- کاربرد هر یک از وسایل زیر را بنویسید.
الف- بورت ب- ارلن ج- بالن حجمی د- پی پت ه- بوته چینی
۲- هر یک از یونهای زیر را چگونه شناسایی می کنند؟ واکنشهای مربوطه را بنویسید.
الف- یون نقره ب- یون آهن ج- یون سرب د- یون باریم
۳- برای شناسایی اسید هیدروکلریک چه راهی را پیشنهاد می کنید؟
۴- از بین فلزات زیر کدام با آب سریعتر واکنش می دهند؟واکنش آن را با آب بنویسید.
منیزیم ، کلسیم ، سدیم ، لیتیم
۵- سه شناساگر اسید و باز نام برده بگویید در محیطهای اسیدی بازی و خنثی به چه رنگی در می آیند؟
۶- چگونگی تهیه ۲۰۰ میلیلیتر محلول ۱/۰ مولار سدیم هیدروکسید را شرح دهید.
۷- دو راه تهیه گاز اکسیژن در آزمایشگاه را توضیح دهید.
۸- رنگ شعله مواد زیر را بنویسید : لیتیم ، سدیم ، مس سولفات
۹- در آزمایش الکترولیز آب در اطراف قطب مثبت چه گازی آزاد می شود؟ واکنش انجام شده را بنویسید.
۱۰-یک مخلوط ۴ فازی چگونه تهیه می کنند

[ چهارشنبه 11 اسفند‌ماه سال 1389 ] [ 23:55 ] [ محمد هاتفی اردکانی ]

[ 0 نظر ]

دیگر امکانات

طراح قالب: آوازک